Saturday, October 24, 2009

आग्रह

गिरिजा प्रसाद कोइराला माधव नेपाल उपेन्द्र यादव र पुष्प कमल दाहाल हरुलाई मेरो आग्रह छ " यो देश लाई फेरी बधसाला बनाउने कोसिस नगर्नुहोस "

No comments:

Post a Comment